екомендована навчальна література до Теми III

1. Судова медицина /За ред. І. О. Концевич та Б. В. Михайличенка. -К.,1997.

2. Судова медицина / За ред. А. С Лісового. - К.,1999.

3. Судебная медицина / Под ред. В. В. Томилина. - М.,1997.

4. Судебно-медицинская экспертиза: Справочник для юристов. -М.,1980.

5. Попов В. Л. Судебно-медицинская экспертиза: Справочник. -

СПб., 1997.

6. Марчук А. І. Судова медицина: Навчальний посібник.- К.,1997.

7. Сапожников Ю. С, Гамбург А. М. Судова медицина.-К.,1980.

8. Судебная медицина / За ред. В. Н. Крюкова. - М.,1990.

9. Крюков В. Н. Повреждения тупыми предметами. Судебно-медицинская травматология. - М.,1977.

10. МухановА. И. Судебно-медицинская диагностика поврежде­ний тупыми предметами. - Тернополь, 1974.

11. Бидонов Л. Г., Колыш Л. Б. К вопросу об отождествлении орудия травмы по комплексу екомендована навчальна література до Теми III следов взаимодействия его с телом и одеждой экспертизы и криминалистики. - Горький, 1975.

ТЕМА IV. УШКОДЖЕННЯ ГОСТРИМИ ПРЕД­МЕТАМИ

I=LP 4.1. Поняття про ушкодження гострими пред­метами та їх класифікація. 4.2. Ушкодження ріжу­чими предметами. 4.3. Ушкодження рублячими пред-; метами. 4.4. Ушкодження колючими предметами. 4.5. Ушкодження колючо-ріжучими предметами.

4.1. Поняття про ушкодження гострими пред­метами та їх класифікація

Гостриминазивають предмети, що мають гострий кінець, гострий край (лезо) чи їх комбінацію. Залежно від призначення або способу нанесення ушкоджень усі гострі предмети по­діляють на:

1) ріжучі (бритва, столовий ніж);

2) рублячі (сокира, шабля, тесак);

3) колючі (шило, голка, цвях);

4) колючо-ріжучі (кинджал, фінський ніж, складний ніж, ножиці);

5) пиляльні;

6) довбальні екомендована навчальна література до Теми III (долото, сокира);

7) свердлильні (свердло).

Гострі предмети можуть спричинити подряпини та рани: різані, рубані, колоті та колото-різані.

4.2. Ушкодження ріжучими предметами

Різані рани утворюються внаслідок тиснення леза з одно­часним рухом предмета по поверхні тіла. Найчастіше різані рани мають веретеноподібну лінійну форму, рівні, не здерті, майже без синюшності краї та гострі кути. Довжина рани, за­звичай, більша, ніж глибина та ширина. Один із кінців пере­ходить у насічку чи надріз (подряпину) внаслідок витягнення гострого предмета з рани. Краї рани часто зяють. Ступінь зяяння залежить від того, пройшов розріз уздовж чи впоперек м'язів та еластичних волокон шкіри. Щоб визначити справжню форму рани екомендована навчальна література до Теми III, потрібно звести її краї. Глибина залежить від сили на-

тискання ріжучим предметом, гостроти леза і щільності тканин. Від дії ріжучого предмета під гострим кутом утворю­ються клаптеподібні рани.

Якщо ж лезо ріжучого предмета тупе чи зубчасте, то краї рани можуть бути нерівними, з дрібними клаптиками.

Різані рани можуть наноситися власноруч або кимось іншим. При з'ясуванні походження рани важливу роль відіграють її ло­калізація й особливості. Різані рани, заподіяні власноруч, за­звичай, розміщуються у легкодоступних місцях, поблизу великих кровоносних судин - у ділянці шиї, ліворуч від ліктьо­вого та променево-зап'ясткового суглобів, оскільки більшість людей - правші.

Для різаної екомендована навчальна література до Теми III рани шиї, що заподіяна з метою самогубства, характерна локалізація на передньобічній поверхні ліворуч. Вона має скісний напрям, іде згори донизу праворуч, порівняно неглибока. Якщо є кілька ран, вони розташовуються пара­лельно одна одній. Уздовж країв таких ран і біля кутів, особли­во нижнього, спостерігаються численні надрізи й подряпини, що є важливою ознакою заподіяння їх власноруч.Окрім цього, звертають увагу на розстібнутий і загорнутий усередину комір сорочки, щоб не заважав, на патьоки крові у вертикальному напрямі, тому що в цей момент людина часто перебуває у вер­тикальному положенні, на відсутність слідів боротьби та само­оборони, наявність біля трупа ріжучого предмета, передсмертної записки екомендована навчальна література до Теми III тощо.Різані рани шиї, завдані сторонньою рукою, звичайно, локалізуються на передній поверхні шиї, мають горизонталь­ний напрям, досить глибокі, досягають хребта з надрізом окістя хребців.

Різані рани можуть бути заподіяні в ділянці рук під час боротьби й самооборони, а також із метою самогубства чи симуляції самооборони. Рани, що виникають під час бо­ротьби та самооборони, глибокі, мають різний напрям, тому що жертва, намагаючись захиститися від нападника, затуляється руками, хапає ріжучий предмет.

Якщо рани заподіяні власноруч, вони найчастіше згрупо­вані на внутрішній поверхні променевозап'ясткового суглоба чи на долонній поверхні кисті, численні й неглибокі, роз-

ташовуються паралельно екомендована навчальна література до Теми III одна одній, з поверхневими над­різами та подряпинами вздовж країв і біля кінців. Тож рани загоюються з утворенням рубців. І якщо людина залишається жити, то вони можуть вказувати на спробу самогубства та само­скалічення.


documentabpaxqv.html
documentabpbfbd.html
documentabpbmll.html
documentabpbtvt.html
documentabpcbgb.html
Документ екомендована навчальна література до Теми III