Тема 6. Локальні та глобальні комп’ютерні мережі. Мережа Internet

Комп’ютерні мережі, їх види. Апаратно-програмне забезпечення роботи комп’ютерних мереж: характеристики каналів зв’язку, мережні адаптери, модеми, протоколи. Види топологій комп’ютерних мереж.

Робота в мережі в середовищі OC Windows (установка мережних компонентів, підключення користувача до мережі, доступ до загальних ресурсів).

Світова глобальна комп’ютерна мережа Internet (історія створення та перспективи розвитку). Загальні поняття середовища Internet (гіпертекст, Web-документ, програма-броузер, модель клієнт-сервер). Основні послуги та засоби пошуку в Internet.

Середовище броузера Internet Explorer. Доменна система імен, пошук документів на WWW (World Wide Web)–серверах. Основи мови HTML.

Електронна пошта та телеконференції.

Комп’ютерні технології обробки відео Тема 6. Локальні та глобальні комп’ютерні мережі. Мережа Internet- та аудіо- інформації.

Безпека в Internet.

Тема 7. Інформаційно-пошукові системи у сфері законодавства

Державна політика в галузі формування і використання правових інформаційних засобів. Поняття правової інформації та інформатизації. Головні цілі, напрямки та стан правової інформатизації в Україні.

Джерела комп’ютерної системи правового забезпечення України та її абоненти. Правові документи. Державний реєстр нормативно-правових актів.

Поняття інформаційно-пошукової системи (ІПС). Інформаційна система нормативних документів. Види сучасних правових ІПС. Особливості існуючих ІПС з законодавства та їх основні характеристики. Основні сервісні функції правових ІПС. Режими пошуку правових документів. Способи актуалізації баз даних правових документів.

Бази даних нормативних документів в Internet.

Склад бази Тема 6. Локальні та глобальні комп’ютерні мережі. Мережа Internet даних правової інформації Верховної Ради України, її абоненти та можливості. Загальна характеристика інформаційно-пошукових систем “Ліга-Закон”, “Нормативні акти України”, “Правник”, “Юрист-Плюс” та ін.

Міжнародні електронні мережі правових документів.

Тема 8. Перспективи розвитку сучасних інформаційних технологій.

Глобальна інформатизація суспільства. Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 р.р.”.

Цифрові технології та перспективи їх використання.

Електронні мультимедійні підручники та посібники. Дистанційне навчання.

Тема 9. Комплексне використання прикладного програмного забезпечення.

Використання можливостей сучасних комп’ютерних технологій при проведенні наукових досліджень та у навчальному процесі.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


documentabpfepl.html
documentabpflzt.html
documentabpftkb.html
documentabpgauj.html
documentabpgier.html
Документ Тема 6. Локальні та глобальні комп’ютерні мережі. Мережа Internet